Εθνικό Κτηματολόγιο

ktimatologioΤο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.

3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.

4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.

5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

THERMI-1Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου.

Κάθε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής των ορίων ενός γεωτεμαχίου είναι διαφορετική.

Κατά γενικό κανόνα όμως αυτά τα σφάλματα οφείλονται συνήθως σε υποβολή λανθασμένης δήλωσης από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή σε υποβολή λανθασμένης δήλωσης από έναν όμορο ιδιοκτήτη.

Η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου στις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο απαιτεί πλήρη νομική και τεχνική τεκμηρίωση της αιτούμενης μεταβολής.

Στο πλαίσιο αυτό το γραφείο μας αναλαμβάνει την διόρθωση της λανθασμένης καταγραφής εργαζόμενη ως εξής:

1. Συγκέντρωση στοιχείων από Κτηματολογικό Γραφείο, Υποθηκοφυλακείο, αρχεία Συμβολαιογράφων, άλλες υπηρεσίες.
2. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ ΄87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις χωρικές μεταβολές του Εθνικού Κτηματολογίου.
3. Προσδιορισμός διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του πελάτη.
4. Υπολογισμός της χωρικής μεταβολής.
5. Υπολογισμός των νέων εμβαδών.
6. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την αιτιολόγηση της αιτούμενης μεταβολής.
7. Οργάνωση φακέλου για την κατάθεση αίτησης διόρθωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο ή την κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο.

s05