Τεχνικά Έργα

emotionheader

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ.τ.Ε. 1582/64, 227/1961 και Φορ. Εφ. Αθηνών 2504/74).

Page16.Photo1.600x600Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, εργολαβικές εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευής μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάμματα, ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του ακινήτου.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται και σε αυτό τον τομέα καλύπτοντας τις ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου, βιομηχανικού και ιδιωτικόυ τομέα. Ανταποκρινόμαστε με απόλυτη συνέπεια, αξιοπιστία και εγγυημένη ποιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου υψηλών προδιαγραφών αλλά και οποιασδήποτε κατασκευής, ανακαίνισης ή επισκευής.

Η αντίληψή μας για τα τεχνικά έργα διαπνέεται πάντα από τον σεβασμό στην αισθητική και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η εξατομίκευση του τεχνικού αντικειμένου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, οικονομικά αλλά χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και την ποιότητα της κατασκευής.

Κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό, άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και έχοντας παράλληλα την υποστήριξη ενός επιλεγμένου δικτύου καταξιωμένων συνεργατών και προμηθευτών, η εταιρεία δεσμεύεται για την υπεύθυνη εξυπηρέτηση και την επιλογή της ιδανικότερης λειτουργικά λύσης για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως:

gefira• Διαχείριση έργου (Project Management)
• Σχεδιασμος και λειτουργία έργου
• Μελέτη και ανάπτυξη έργου
• Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη έργου
• Κατασκευή έργου
• Συντήρηση και after sales support

Tεχνικές και διαχειριστικές υπηρεσίες:

1. Σχεδιασμός & Μελέτη έργου
2. Διαχείριση & Επίβλεψη έργου
3. Μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων
4. Επιθεώρηση & Έκδοση Πιστοποιητικών